Būvuzraudzība un tāmēšana

Piedāvājam veikt būvuzraudzību dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. Būvuzraudzību veic Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) sertificēts speciālists ēku būvuzraudzībā. 


  • Piedāvājam izstrādāt izmaksu aprēķinus pilnam būvniecības procesam, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcijām  un citām pozīcijām. Izstrādājam tāmes dzīvojamo, sabiedrisko,  ražošanas un citu ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai. Tāmēšanu veic Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) sertificēts speciālists būvniecības tāmju sastādīšanā. Tāmes tiek izstrādātas, vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–15 formas.

 


 

 Plašākai informācijai:


Māris Rorbahs 

29221514 

maris@pretpils.lv