KAŅIERA EZERA LAIVU BĀZES REKONSTRUKCIJA

KAŅIERA EZERA LAIVU BĀZES REKONSTRUKCIJA

„Kaņiera ezers”, Lapmežciems, Engures novads

 

Pēc AS „Latvijas valsts meži” pasūtījuma atjaunota Kaņiera ezera laivu bāze, kas ekspluatācijā nodota 2012.gada aprīļa beigās. Laivu bāzes rekonstrukcijas laikā no jauna uzbūvēta administrācijas ēka, uzcelts putnu vērošanas tornis, atjaunotas laipas, izveidotas auto stāvvietas un ieklāts bruģis. Veikta arī tualetes būvniecība un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, ierīkojot bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, ārējo kanalizāciju, ūdensvadu, elektroapgādi.

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS CENTRA „SPĀRE” BŪVNIECĪBA

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS CENTRA „SPĀRE” BŪVNIECĪBA

„Dumbri”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

 

Pēc AS „Latvijas valsts meži” pasūtījuma Gulbju ezera krastā tapis tūrisma un rekreācijas centra „Spāre” ēku komplekss. Būvdarbi veikti divos posmos - 2007.gada sākumā pabeigta galvenās mājas un divu divstāvu atpūtas mājiņu būvniecība, bet 2008.gada beigās pabeigta būvniecības 2.kārta, ekspluatācijā nododot divas vienstāvu atpūtas mājiņas un lapeni.

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA „PAGRABIŅŠ” REKONSTRUKCIJA

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA „PAGRABIŅŠ” REKONSTRUKCIJA

Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads

 

Pēc Pelču pagasta pārvaldes pasūtījuma atjaunota vēsturiskā Pelču muižas ansambļa ēka - saimniecības ēkas rekonstruēta par brīvā laika pavadīšanas centru. Ēka pirms rekonstrukcijas bija ļoti sliktā stāvoklī - izmantojami bija tikai pamati un sienas. Tika atjaunots jumts un citas koka daļas, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija, elektroinstalācija un apkure, kā arī izklāts bruģis. 

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS RENOVĀCIJA KULDĪGĀ

Gaismas iela 3, Kuldīga


Pēc SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pasūtījuma veikti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi daudzdzīvokļu mājā. Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, kā arī novērstu norobežojošo konstrukciju bojāšanos, veikta ēkas fasādes, lodžiju un gala sienu siltināšana, apmešana un krāsošana, bēniņu un pagraba griestu siltināšanu, jumta seguma renovācija, veicot tā hidroizolāciju. Nomainīti arī logi kāpņu telpās.

PII „ZVANIŅŠ” RENOVĀCIJA

PII „ZVANIŅŠ” RENOVĀCIJA

Jaunā iela 1, Talsi, Talsu novads

 

Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” renovācijas darbi veikti projekta „Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” ietvaros.

ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS RENOVĀCIJA

ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS RENOVĀCIJA

Ģipka, Rojas pagasts, Rojas novads

 

2004.gadā tikām iesaistīti daudzcietušās Ģipkas evaņģēliski luteriskās baznīcās atjaunošanas darbos. Būvdarbu laikā baznīcā ieklāts betona grīdas segums, daļēji arī saglabājot vēsturiskās flīzes, apmestas sienas, izlīdzinot mūra atjaunošanas darbos radušos reljefu. Ar kokmateriāliem apšūtas griestu velves, pilnībā atjaunots ērģeļu balkons.

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA „BUKAIŠI” BŪVNIECĪBA

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA „BUKAIŠI” BŪVNIECĪBA

„Bukaiši”, Ventas ciems, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

 

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma 2010.gadā Rumbas pagastā uzcelts brīvā laika pavadīšanas nams. Būvniecības laikā arī rekonstruēts pagrabs, uzcelta lapene, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, izklāti laukumi ar grants šķembu maisījumu un bruģakmeni, ierīkots futbola laukums un izveidoti rotaļu laukumi ar iekārtām un gumijas segumu, kas pasargā bērnus no iespējamajām traumām un ļauj arī sliktos laika apstākļos rotaļāties uz tīra un sausa seguma.

GRAUDU NOLIKTAVAS BŪVNIECĪBA

GRAUDU NOLIKTAVAS BŪVNIECĪBA

Nepilnus septiņsimt kvadrātmetrus lielais, nesiltinātais angārs uzbūvēts zemnieku saimniecības vajadzībām. Teritorijā izbūvēts ugunsdzēsības baseins, laukums ar grants šķembu maisījumu un apmalēm, kā arī ar bruģakmeni izklāti laukumi.

PASTENDES SPORTA CENTRA REKONSTRUKCIJA

„Akmeņkaļi”, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

 

Pēc Ģibuļu pagasta padomes pasūtījuma veikta Pastendes sporta centra rekonstrukcija - noliktavu ēka pārveidota par sporta zāli ar palīgtelpām. Rekonstrukcijas laikā izveidotas vairākas telpas - priekštelpa atpūtas pasākumiem, darba kabineti, dušas telpas, tualetes un galvenā zāle. Zālē ieklāts sporta grīdas segums, zem kura izbūvēta arī tāllēkšanas bedre. 

SADZĪVES ĒKAS BŪVNIECĪBA KOKAUDZĒTAVĀ „POPE”

SADZĪVES ĒKAS BŪVNIECĪBA KOKAUDZĒTAVĀ „POPE”

"Popes kokaudzētava", Platenes ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads

 

Pēc AS „Latvijas valsts meži” pasūtījuma kokaudzētavas „Pope” vajadzībām 2008.gadā veikta noliktavas ēkas būvniecība. Ēkā izbūvētas biroja telpas un noliktava, teritorijā ierīkoti stāvlaukumi.

KULDĪGAS TIRGUS LAUKUMA REKONSTRUKCIJA

KULDĪGAS TIRGUS LAUKUMA REKONSTRUKCIJA

Aizputes ielā 2a, Kuldīgā

 

Īstenojot Kuldīgas pārtikas preču tirgus rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektu, pirms aptuveni 30 gadiem uzbūvētais tirgus praktiski uzcelts no jauna. Tika demontēti vecie kioski, letes un nojumes, un to vietā izbūvētas jaunas tirdzniecības vietas. Šis SIA „Pretpils” būvobjekts 2011.gadā izvirzīts starp piecām labākajām Kuldīgas novada gada būvēm.

PII „ĀBELĪTE” REKONSTRUKCIJA

PII „ĀBELĪTE” REKONSTRUKCIJA

Ziedu ielā 15, Kuldīga, Kuldīgas novads

 

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma veikta bērnudārza „Ābelīte” rekonstrukcijas 2.kārta, kurā, uzbūvējot divas jaunas piebūves pie jau esošā jaunā korpusa, izveidotas divas grupiņas 48 bērniem. Izveidoti četri rotaļu laukumi ar iekārtām un gumijas segumu, kas pasargā bērnus no iespējamajām traumām un ļauj arī sliktos laika apstākļos rotaļāties uz tīra un sausa seguma. Izbūvēta arī viena nojume dažāda inventāra glabāšanai, labiekārtota teritorija, apzaļumojot rotaļu laukumus un izveidojot gājēju celiņus.

MAZIRBES REKOLEKCIJU CENTRA BŪVNIECĪBA

MAZIRBES REKOLEKCIJU CENTRA BŪVNIECĪBA

„Mācītājmuiža”, Dundagas novads

 

2009.gada jūlijā pabeigta Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rekolekciju centra būvniecība Mazirbē. Uz kādreizējiem laidara pamatiem ir uzbūvētas trīs koka vasaras mājas, kā arī iekārtoti laukumi ar grants šķembu maisījumu.

DUNDAGAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ CENTRA RENOVĀCIJA

Pils iela 6, Dundaga, Dundagas novads

 

Dundagas veselības un sociālā centra ēkai nomainīts jumta segums, izbūvēts mansarda stāvs un nosiltināta fasāde. Centra iekštelpās veikti remontdarbi. 

LAUKSAIMNIECĪBAS NOLIKTAVAS BŪVNIECĪBA

LAUKSAIMNIECĪBAS NOLIKTAVAS BŪVNIECĪBA

"Bites", Īves pagasts, Talsu novads


Pēc z/s "Bites" pasūtījuma no 2015. gada 13. maija līdz 2015. gada 25. augustam veikta lauksaimniecības noliktavas būvniecība. Būvobjektā veikta pamatu un dzelzsbetona atbalstsienu izbūve, nesošo metāla konstrukciju montāža, sienu, jumta apšūšana ar metāla un caurspīdīgām loksnēm, grīdu betonēšana un slīpēšana, vārtu montāžu, iekšējās elektroapgādes sistēmas izbūve.

PADURES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS REKONSTRUKCIJA

PADURES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS REKONSTRUKCIJA

„Pagastmāja”, Lauku iela, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads

 

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma veikta Padures pagasta administratīvās ēkas rekonstrukcija par sākumskolu ar brīvā laika pavadīšanas nodarbību grupu telpām. 

PII „ĶIPARS” RENOVĀCIJA

Ozolu iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

 

Pirmskolas izglītības iestādē „Ķipars” veikta fasādes siltināšana, izremontētas grupu telpas, ģērbtuves un tualetes. Būvdarbi veikti pēc Ģibuļu pagasta padomes pasūtījuma un pabeigti 2008.gada 20.oktobrī.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS RENOVĀCIJA KURMĀLES PAGASTĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS RENOVĀCIJA KURMĀLES PAGASTĀ

„Atmodas”, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads

 

Siltumnoturības uzlabošanas pasākumi daudzdzīvokļu mājā Kurmāles pagasta Priedainē veikti pēc SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pasūtījuma. Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, kā arī novērstu norobežojošo konstrukciju bojāšanos, veikta ēkas fasādes, lodžiju un gala sienu siltināšana, apmešana un krāsošana, bēniņu un pagraba griestu siltināšanu, jumta seguma renovācija. 

SIA „SENGA” RENOVĀCIJA

SIA „SENGA” RENOVĀCIJA

„SIA Senga”, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads

 

2012.gada sākumā veikti renovācijas darbi zivju pārstrādes uzņēmuma „Senga” ražošanas kompleksā - nomainīts jumta segums, veikta bēniņu pārseguma un jumta plakņu siltināšana, nosiltināta fasāde, kā arī nomainīti logi un durvis. 

DUNDAGAS PILS PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN LOGU NOMAIŅA

Pils iela 14, Dundagas pagasts, Talsu novads

 

Pēc Dundagas pagasta padomes pasūtījuma Dundagas pils trešajā stāvā veikta pārseguma un cauruļu siltināšana. Lai saglabātu senatnes auru vēl viduslaikos celtajā pilī, ieguldīts pamatīgs darbs futerlogu izgatavošanā un veikta to nomaiņa.