Elektromontāža

Veicam: 

 

  • Elektroinstalāciju ar spriegumu līdz 1kV izbūvi
  • Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmu izbūvi
  • Solāro sistēmu izbūvi
  • Elektroietaišu tehnisko parametru mērījumus un pārbaudi