UGĀLES VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA IZGLĪTOJAMIEM AR KUSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Ugāle, Ventspils novads

 

Pēc Ventspils novada domes pasūtījuma Ugāles vidusskolā veikti remontdarbi divās skolas kāpņu telpās un uzstādīts invalīdu pacēlājs. Teritorijā izbūvētas ārējās inženierkomunikācijas un ieklāts bruģis. Būvdarbi pabeigti 2010.gada 1.jūnijā.