PII „ĀBELĪTE” REKONSTRUKCIJA

Ziedu ielā 15, Kuldīga, Kuldīgas novads

 

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma veikta bērnudārza „Ābelīte” rekonstrukcijas 2.kārta, kurā, uzbūvējot divas jaunas piebūves pie jau esošā jaunā korpusa, izveidotas divas grupiņas 48 bērniem. Izveidoti četri rotaļu laukumi ar iekārtām un gumijas segumu, kas pasargā bērnus no iespējamajām traumām un ļauj arī sliktos laika apstākļos rotaļāties uz tīra un sausa seguma. Izbūvēta arī viena nojume dažāda inventāra glabāšanai, labiekārtota teritorija, apzaļumojot rotaļu laukumus un izveidojot gājēju celiņus.

 

Būvdarbi un teritorijas labiekārtošanas darbi pabeigti 2012.gada 30.septembrī. 

 

Šis SIA „Pretpils” būvobjekts 2012.gadā izvirzīts starp piecām labākajām Kuldīgas novada gada būvēm.