Palīgēkas būvniecība

"Dzintari", Pitrags, Dundagas novads