Kūtsmēslu krātuves būvniecība

„Birzes”, Īves pagasts, Talsu novads