GRAUDU PIRMAPSTRĀDES KOMPLEKSA BŪVNIECĪBA

Darba gatve 5, Kazdanga, Aizputes novads

No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 29. septembrim SIA „PRETPILS” veica “Graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība” Darba gatvē 5, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Būvobjektā veikti:

  1. Graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība, ieskaitot pamatu izbūvi, nesošo metāla konstrukciju montāžu, graudu pieņemšanas bedres montāžu, jumta seguma montāžu, fasādes apdares montāžu, sekcijveida paceļamo vārtu, logu, durvju montāžu, UAS sistēmas montāžu, elektrības pievadkabeļa montāžu, urbuma ierīkošanu, ārējās ūdensapgādes, kanalizācijas un drenāžas cauruļu montāžu un tehnoloģisko iekārtu montāžu:
    1. Koniskās grīdas graudu glabāšanas tvertne, 260 m3 – 3 gb,
    2. Stacionārā šahtveida, caurplūdes tipa graudu kalte, ražība 25 t/h - 1 gb;
    3. Transportieri – 6 kompl.;
    4. Sašķidrinātās gāzes tvertnes ar iztvaikotāju un pieslēgumu kaltij – 1 gb;
  2. Teritorijas labiekārtošanas darbi: asfaltēts pievadceļš, bruģēti/betonēti laukumi, grants seguma ceļi.