Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve Ugālē

Rūpnīcas ielas posmā no nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 5 līdz nekustamām īpašumam Muiža, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā