ESTRĀDES PĀRBŪVE

No 2017. gada 26. oktobra līdz 2018. gada 26. janvārim SIA „PRETPILS” veica būvdarbus objektā “Brīvdabas estrādes „Jēgerleja” pārbūve”, Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads. 

Būvobjektā veikti: atsiju seguma ierīkošana, skatuves dēļu grīdas ierīkošana, jaunu solu ierīkošana uz metāla stabiem, estrādes tērauda arkas un jumta nesošo konstrukciju un jumta seguma montāža.