ĒKAS PĀRBŪVE

No 2017. gada 7. jūnija līdz 2018. gada 30. jūnijam SIA „PRETPILS” veica "Ēkas "Pastnieki" un palīgēkas pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā".

Būvdarbu laikā tika veikta ēkas pārbūve 365 m2 platībā, jauna šķūņa būvniecība 71 m2 platībā, teritorijas labiekārtošana 1355 m2.