DUNDAGAS PILS PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN LOGU NOMAIŅA

Pils iela 14, Dundagas pagasts, Talsu novads

 

Pēc Dundagas pagasta padomes pasūtījuma Dundagas pils trešajā stāvā veikta pārseguma un cauruļu siltināšana. Lai saglabātu senatnes auru vēl viduslaikos celtajā pilī, ieguldīts pamatīgs darbs futerlogu izgatavošanā un veikta to nomaiņa.

Būvdarbi pilī pabeigti 2008.gada februārī.