Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Talsos

A.Lerha-Puškaiša iela 16, Talsi, Talsu novads