BIROJU ĒKAS ATJAUNOŠANA

Striķu 2, Saldus, Saldus novads

No 2017. gada 06. marta līdz 2017. gada 02. augustam SIA „PRETPILS” veica “Biroja ēkas vienkāršoto fasādes atjaunošanu, siltumapgādes sistēmas atjaunošanu, zibens aizsardzības sistēmas izbūvi Striķu ielā 2, Saldū”. 
Ēka Striķu ielā 2, Saldū atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Saldus pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7446) teritorijā.
Būvobjektā veikti: jumta seguma nomaiņa uz māla dakstiņiem, fasādes apmešana, krāsošana, logu un durvju nomaiņa pret koku konstrukciju logiem un durvīm, bēniņu siltināšana, hidroizolācijas montāža cokolam. Inženiertīklu izbūve: siltumapgādes sistēmas atjaunošana, zibens aizsardzības sistēmas izbūve.