SKRUNDAS VIDUSSKOLAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads

 

Īsā laika posmā, no 2014. gada 15. oktobra līdz 30. decembrim, tika veikti vērienīgi siltumnoturības uzlabošanas pasākumi un būvdarbi Skrundas vidusskolas ēkā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” ietvaros.

 

Būvobjektā veikti: fasādes un cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta plaknes siltināšana un jumta līmētā ruļļmateriālu seguma ieklāšana, logu un durvju montāža, jumta seguma nomaiņa no azbestcementa loksnēm uz metāla jumta segumu. Kā arī veikta granulu apkures katlu, granulu tvertnes un svaru montāža kontienerveida kaltu mājās. Ēkā izbūvēti arī jauni inženiertīkli - veikta siltumtrases un siltummezglu montāža, apgaismes ķermeņu nomaiņa.