Kūts pārbūve un betonētu laukumu būvniecība

"Vecmeždreijas", Laidu pagasts, Kuldīgas novads